NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact

Contact

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

In de markt van kantoorgebouwen is steeds meer belangstelling voor kantoren waar mensen zich prettig voelen. De WELL standard is een certificering die gericht is op de gezondheid voor de mens. Een belangrijke factor is luchtkwaliteit. Daarvoor moeten een aantal gassen gemeten worden. Welk meetinstrument kunt u het best daarvoor gebruiken? En wanneer voldoen uw metingen aan de eisen die WELL daaraan stelt?

Waarom luchtkwaliteit meten in een kantoor?

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft invloed op al onze lichaamsfuncties. Om een Well certificaat te halen moet de lucht binnen het kantoor zo min mogelijk schadelijke stoffen bevatten.
Met het Energielabel van de overheid, maar ook met BREEAM- en LEED-certificering, zet de vastgoedwereld de afgelopen jaren sterk in op het aantonen van de energiezuinigheid en duurzaamheid van het gebouw. Onder invloed van deze eisen zijn bijvoorbeeld het energiegebruik maar ook de luchtdoorlatendheid van gevels, daken, en vloeren sterk gereduceerd. Alleen hebben deze maatregelen ook een duidelijke invloed op het binnenmilieu.

WELL kijkt juist naar factoren in de omgeving die schadelijk zijn voor de gebruiker van een pand. Zoals giftige stoffen, onvoldoende daglicht en te weinig beweging. Lucht is een van de meest uitgebreide categorieën van de Well standaard.

Kantoor luchtkwaliteit

WELL-certificering in een notendop

De WELL-standaard kent 3 niveaus – Silver, Gold en Platinum. De standaard bestaat uit 100 eisen, verdeeld over 7 categorieën (Lucht, Water, Voeding, Licht, Vitaliteit, Comfort, Geest). Om zich te certificeren hoeft een gebouw niet aan alle 100 eisen te voldoen, maar de eisen voor luchtkwaliteit zijn verplicht.
De certificering is nog in een beginstadium – wereldwijd zijn op dit moment (begin 2019) zo’n 152 gebouwen gecertificeerd, waarvan 2 in Nederland. In Nederland lopen 55 projecten en 32 mensen zijn geaccrediteerd door WELL.
De drijfveer voor certificering is voor veel bedrijven, naast het welzijn van medewerkers, een verhoogde productiviteit. Daarnaast verwachten vastgoed eigenaren zich met WELL te kunnen onderscheiden en meer rendement te kunnen behalen.

WELL standaard

Wat moet gemeten worden?

Om Well gecertificeerd te raken is er een set aan voorwaarden waaraan voldaan moet worden (de “Pre-conditions”) en een set van voorwaarden waar tussen de 40%-80% aan voldaan moet worden.

Luchtkwaliteit behoort tot een van de elementen waar in alle gevallen aan voldaan móet worden.
Daarvoor moeten deze gassen gemeten worden:

 • Totaal VOC < 500 µg/m3
 • CO < 9 ppm
 • PM2,5 < 15 µg/m3
 • PM10 < 50 µg/m3
 • O3 < 51 ppb
 • Radon < 0.148 Bq/L
 • CO2 < 800 ppm (ruimtes groter dan 46,5m2)

De WELL standaard beschrijft ook hoe er gemeten moet worden en welke nauwkeurigheid de meetapparatuur moet hebben. Op hoofdlijnen beschrijven we het hieronder, maar u kunt de volledige informatie terugvinden in de pdf’s die we hebben bijgevoegd.

Hoe moet gemeten worden?

In de standaard zijn dus de gassen opgenomen die onder bepaalde maximale waarden moeten blijven. De metingen moeten zowel binnen als buiten het gebouw plaatsvinden.

1. Metingen buiten het gebouw

Te meten gassen:
CO, PM2,5, PM10, O3

Locatie meetpunt:
De metingen moeten plaatsvinden bij een luchtinlaat voor de luchtbehandeling apparatuur.
Als deze niet beschikbaar is, moeten de metingen verricht worden op 8,3m van de hoofdingang, op een hoogte tussen 0,9 – 1,8m.
De metingen moeten 3x herhaald worden binnen 1 dag.

2. Metingen binnen het gebouw

Te meten gassen:
CO, PM2,5, PM10, O3, formaldehyde, VOC’s

Plaats:
De metingen moeten plaatsvinden in alle ruimten waar veel mensen komen of die van een zekere grootte zijn en op een hoogte tussen 0,9-1,8m. Op zijn minst 1 meetlocatie per verdieping.

WELL kit

Foto; Aeroqual's WELL kit

Geen WELL, maar wel een gezond gebouw?

WELL certificering is qua kosten misschien niet voor iedereen weggelegd, ondanks dat er soms een ROI op te maken valt. Maar de intentie is goed om na te streven; bovendien zeggen ook BREEAM en LEED wat over luchtkwaliteit.
Wanneer u geen WELL-certificaat nastreeft, maar wel de gezondheid binnen het gebouw wil stimuleren, dan biedt de WELL Building Standard goede handvatten. In de WELL Building Standard staat precies beschreven aan welke aspecten u moet denken om tot een gezonde werkomgeving te komen. Op basis hiervan kunt u voor de eigen werkomgeving de relevante punten eruit halen en zelf prestatie-eisen opstellen.

WELL table

Nauwkeurigheid

De standaard stelt uitgebreide eisen aan de nauwkeurigheid, dus het verdient aanbeveling om het document door te nemen.
Hier alvast een samenvatting:
Formaldehyde: ISO 16000-4-2011.
VOC’s: ISO 16000-6 of EPA TO-1, TO-17, EPA Compendium Method IP-1, of OSHA Validation Guidelines.

Koolmonoxide en Ozon:
Er zijn goede handheld meters, die zeer nauwkeurig dit soort gassen kunnen meten. Het verschil tussen de diverse typen zit hem vooral in de gassen die gemeten kunnen worden, de nauwkeurigheid en of er een methode is om de meter op afstand uit te lezen.


Handheld meters

 • Speciale kit voor WELL metingen
 • Prijsgunstig
 • Inzetbaar op andere locaties
 • Flexibel en uitbreidbaar systeem door losse meetkoppen
 • Zo’n 20 verschillende koppen: elk gas te meten
 • Geleverd met kalibratie certificaat

 


Vaste meters

 • Simultaan meerdere gassen meten
 • Standaard GSM en WiFi connective
 • Metingen direct in te zien en te gebruiken
 • Robuust en nauwkeurig
 • Interne kalibratie unit als optie
 • Geleverd met kalibratiecertificaten


Omdat deze apparatuur op afstand uitgelezen kan worden is het voor veel partijen ook aantrekkelijk om stationaire meetsystemen onderdeel te maken van het kantoor. De actuele meetwaarden kunnen dan op schermen in het gebouw zichtbaar gemaakt worden voor gebruikers en bezoekers. Happy Energy is bijvoorbeeld een bedrijf dat zich daarop toelegt.

MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten:

TEESING SALES ENGINEERS
NL: Tel.   +31 70 413 07 50
CN: Tel.   +86-(0)10-60576210
USA: Tel.   +(1) 973 383 0691
TW: Tel.   +886-(0)3-5600560

OF HUREN? De geldigheid van het WELL certificaat is 3 jaar, het meten vindt dan incidenteel plaats.
Mede daarom is het ook mogelijk om bij ons meetapparatuur te huren.