NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact

Contact

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

De meeste scholen en kinderopvangcentra in stedelijke gebieden bevinden zich in de buurt van belangrijke wegen en soms in de buurt van industriële vervuilingsbronnen. Hoewel niet altijd zichtbaar, bevat de lucht in en rond scholen vervuilende stoffen die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Onderzoek van UNICEF en de WHO toont aan dat jonge longen bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling; blootstelling in de kindertijd kan leiden tot permanente gezondheidsproblemen aan de luchtwegen, zoals astma en longkanker1.2. Als gevolg hiervan heeft het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid richtlijnen voor scholen gepubliceerd. Het GGD controleert hierop.

 


Waarom de luchtverontreiniging op scholen monitoren?

Er wordt vaak gezegd dat je niet kunt beheren wat je niet kunt meten. Scholen kunnen ervoor kiezen om informatie over de luchtkwaliteit te krijgen van door de overheid bediende controlestations. Maar deze posten kunnen ver weg zijn en daardoor niet-representatief voor lokale vervuilingsbronnen en microklimaat effecten. Ze rapporteren ook niet van minuut tot minuut de veranderingen in de luchtvervuiling. Vooruitstrevende scholen zien de monitoring van de luchtvervuiling als een kans om voorlichting en bescherming te geven.

 

Opleiden

 • Brengt bèta/technische en milieukwesties in het curriculum.
 • Laat jongeren kennis maken met wetenschappelijke apparatuur (OK misschien niet de kleintjes!).
 • Stimuleert buitenactiviteiten met het verzamelen van metingen.
 • Leren van de basisprincipes van het werken met en het interpreteren van gegevens.

Beschermen

 • Kinderen besteden tot 50% van hun tijd op school of kinderopvang.
 • Ouders maken zich steeds meer zorgen over blootstelling aan vervuiling.
 • Monitoring kan een beheersinstrument zijn bij voorbeeld door het aanpassen van de buitensport op dagen met hoge verontreiniging.
 • Verzekert ouders dat er iets aan gedaan wordt.

 


Luchtkwaliteit in de kinderopvang

Voor binnen lucht kwaliteit heeft het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang uitgebracht. Hierin staat welke normen er gelden op gebied van luchtverversing, stoffigheid, kwik, temperatuur, vochtbalans, asbest, giftige planten en dergelijke. Zie ook het factsheet dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. De luchtkwaliteit wordt gedefinieerd als een maximumwaarde voor CO2. Die maximumwaarde wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte. Onderzoek van de TU Eindhoven laat zien dat de CO2-concentratie tot 60% hoger kan zijn.

 

Vaste monitoren

Bieden real-time monitoring van luchtvervuiling voor gezondheid en veiligheid, het beheer van buitenactiviteiten, het meten van de impact van school-/lokale milieu-initiatieven.

Vaste monitoren van Aeroqual:

 • Zijn compact en eenvoudig te gebruiken.
 • Meten de meest voorkomende stedelijke vervuilende stoffen.
 • Presenteren de gegevens op PC, tablet of telefoon.
 • Zijn beschikbaar in een reeks uitvoeringen, die passen bij elk budget.
 • Worden op afstand ondersteund door een cloud platform.

Draagbare monitoren

Kunnen gebruikt worden als een educatief hulpmiddel voor studenten om te leren over luchtverontreiniging. Ze zijn ook zeer geschikt voor steekproefsgewijze controle van vervuiling binnen of buiten.

Draagbare monitoren van Aeroqual:

 • Zijn ontworpen om in de hand te worden gehouden (ook kleine handen!).
 • Een breed scala aan vervuilende stoffen binnen en buiten te meten.
 • Wordt geleverd met een draagtas om alles veilig en opgeruimd te houden.
 • Heeft een LCD-scherm met grote cijfers.
 • Optionele datalogging en pc-downloadsoftware voor PC's.

 

Luchtverontreiniging meetinstrumenten, gemaakt door aeroqual

Om te beginnen heeft u een luchtverontreinigingsmonitor nodig die real-time veranderingen in de verontreinigingsniveaus kan meten en rapporteren.

Andere methoden, zoals diffusiebuizen, geven geen real-time informatie en missen daarom de kans om te alarmeren bij hoge vervuilingsgebeurtenissen en die vast te leggen. Real-time monitoren voor luchtverontreiniging kunnen vast (permanent) of draagbaar zijn - Aeroqual maakt beide.

Deze luchtverontreinigingsmonitoren zijn gebouwd op een solide wetenschappelijke basis; de monitoren worden gebruikt door experts in het werkveld. Maar ze zijn ook ontworpen met het oog op gebruiksgemak en zijn even populair bij scholen en buurtgroepen.

 

 

 


1. World Health Organization (WHO), Effects of Air Pollution on Children’s Health and Development – E86575, Special Programme on Health and Environment, European Centre For Environment and Health, Bonn Office, 2005.
2. United Nations Children’s Fund (UNICEF), Clear the air for children – The impact of air pollution on children, 2016.

 

GEÏNTERESEERD?

U moet alle velden gemarkeerd met * invullen, anders kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.

 

MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten:

TEESING SALES ENGINEERS
NL: Tel.   +31 70 413 07 50
CN: Tel.   +86-(0)10-60576210
USA: Tel.   +(1) 973 383 0691
TW: Tel.   +886-(0)3-5600560