Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

 

 Installed sparger assembly

Figuur 1.  

ToepassiNG

In bioreactoren zijn optimale overdrachten van gassen zoals O2 (zuurstof) of CO2 (kooldioxide) moeilijk te bereiken. Zuurstof, in het bijzonder, is slecht oplosbaar in water - en nog minder in celcultuur en fermentatie-extracten. Zuurstofoverdracht wordt verbeterd door het roeren van de voedingsstoffen en daarmee de celkweek of fermentatie homogeen te houden. Er zijn grenzen aan de roersnelheid als gevolg van een hoog stroomverbruik, zowel als de schade die aan organismen worden toegebracht door te hoge snelheid van de roerders.

Alleen de agitatie (roeren) levert niet de optimale overdracht op. Door gebruik te maken van poreuze metalen spargers wordt de overdracht extra verhoogd in deze apparatuur. Het dispergeren (spargen) van gassen vindt plaats door het injecteren van miljoenen kleine bubbels in bioreactorvat met roering of zonder roering, waardoor het gas-vloeistof-oppervlak enorm vergroot wordt. Deze methode levert een efficiënte verhoogde overdracht op in het vat die ingezet kan worden voor seriematige of continue doorstroming.

Met het Snel Wissel Sparger systeem (zie Figuur 1), kan het poreus metalen element gemakkelijk verwijderd en vervangen worden na elk gebruik om schoongemaakt te worden of aangepast te worden aan de toepassing. Het is dus niet meer nodig om de tip (einde van de sparger) opnieuw te lassen of de gehele assemblage te moeten uitbouwen. 

Voorbeelden van poreus metalen toepassingen in de biotechnologie en pharmaceutische industrie :

Bioreactor/gistkuip gasspargers
Stoomfilters
Stoomspargers
Instrumentatie-filters

Opnieuw lassen van sparger is nu overbodig

Na iedere serie kan er gemakkelijk een nieuwe tip geinstalleerd worden aan het einde van de assemblage en is de assemblage weer snel klaar voor gebruik om schoongemaakt te worden. Of de spargertip kan "out-of-place" schoongemaakt worden met behulp van ultrasone reiniging of spoeling met schoonmaakmiddelen en water.

Hoe dan ook, het Quick Change Sparger-principe maakt het verwisselen van de sparger makkelijker en sneller. Het wisselen naar nieuwe schone spargertips na elke serie draagt bij aan een uitstekende methode om de kwaliteit van GMP- (Goede Manier van Produceren-)processen te waarborgen.

Teesing levert de spargerwand niet omdat deze vaak onderdeel is van bestaande apparatuur die eenvoudig aangepast kan worden met de Tridentadapter om het wisselsysteem met de poreus metalen spargertips mogelijk te maken.

Installed sparger assembly


Herkenbare PROBLEMen tijdens het dispergeren van zuurstof of koolstofdioxide IN vloeistoffen?


Hoge energiekosten en een lage verzadigingsgraad? 
Systemen met spargers hebben minder beweging nodig terwijl ze een hogere absorptie bewerkstelligen.

Lange doorlooptijden?
Met het Snel Wissel Sparger-systeem kunnen de spargertips gemakkelijk worden vervangen en schoongemaakt.

Hoog gasverbruik? 
Spargers zorgen voor kleinere bellen en dus een groter vloeistof-gascontactoppervlak en reduceren zo het totale gasverbruik.

Interne ontwerpers zijn onbekend met het materiaal en ontwerp? 
Ons team van engineering en applicatie-experts is beschikbaar om te helpen bij het samenstellen van de sparger of het totale ontwerp

 

 

✔ TIP: Download het spargerontwerp & de selectiebrochure. 

 

Typische Sarger Toepassingen 

Air injection for mixing liquids

MENGEN BIOREACTOR

O2 en CO2 injectie voor het mengen van vloeistoffen in een reactor of fermentor.

Meer informatie

Bioremediation air sparging

WATERBEHANDELING

Toevoegen van O2 in het water en O3 om te zuiveren bij waterzuiveringsbedrijven

Meer informatie

Fermentation oxygen or air sparging

FERMENTATIe

Zuurstof of ander gas inbrengen om de celgroei in fermentatiereacties te verbeteren.

Meer informatie

Ozonation ozone sparging to sanitize

BIOFUELPRODUCTIE

Doeltreffende gistpropagatie in fermentoren bevorderen door het gebruik van spargers.

Meer informatie

 

Meer informatie over de applicatie?

Graag alle velden invullen gemarkeerd met *, om u zo goed mogelijk verder te kunnen informeren.

MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met onze Project Coordinator:

Stephen de Ruijter

Project Coordinator

+31 70 413 07 49
+31 6 48 93 08 20