Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

 

Het KWR genereert kennis over waterkwaliteit. Ze doet onderzoek en vertaalt wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen. Een resultaat daarvan is een instrument dat de vorming van een slijmlaagje (biofilm) in waterleidingen kan meten. Het instrument heeft zijn praktische toepasbaarheid in de conceptfase bewezen en maakt nu de stap naar de markt. Onze engineering afdeling begrijpt wat daarvoor nodig is en heeft de doorontwikkeling van dit test-instrument op zich genomen.

Chemisch inert en plug-and-play: de randvoorwaarden

De CBM Continuous Biofilm monitor – zoals het apparaat heet – is innovatief. Het kan problemen als verstopping in leidingen en verslechtering van de microbiologische waterkwaliteit snel opsporen. Zuivering, opslag en distributie van water verbeteren daarmee. De beoogde klanten voor dit systeem zijn waterbedrijven, die nu nog watermonsters nemen uit de kraan bij consumenten. Het te ontwerpen apparaat moest plug-and-play zijn, chemisch inert en samples moeten makkelijk te verzamelen zijn.

Daarom keken we bij de ontwikkeling van dit product scherp naar:

  • Toepasbaarheid
  • Vormgeving
  • Kostprijs van componenten
  • Kosten van assemblage
  • Leverbaarheid

Onze engineering afdeling deed dat in continue overleg met de wetenschappers van KWR en Milispec (het bedrijf dat dit instrument op de markt brengt).

Het ontwerp met PVDF koppelingen

De CBM bestaat uit glazen monster ampullen met glasparels waar continu water langs stroomt. Micro-organismen uit het water hechten aan het glasoppervlak en groeien, waardoor een slijmlaagje ontstaat (biofilm). De glazen buisjes moeten makkelijk te verwijderen zijn, om getest te worden in het laboratorium op de afzetting van micro-organismen (door ze te wegen). De precisie van de meting is afhankelijk van de kwaliteit van de glazen buisjes, die met de hand gemaakt worden.

We hebben in dit ontwerp gebruik gemaakt van PTFE slang, PVDF koppelingen en flowmeters met geïntegreerd naaldventiel. Als systeem is het geïntegreerd in een compact aluminium frame.

Onze engineers hebben het nieuwe instrument ontworpen en getekend. Op onze assemblage afdeling zijn de eerste prototypes geproduceerd.

Om de vorming van biofilm te meten is een gecontroleerde omgeving nodig. Het liefst met de mogelijkheid om de afzetting (semi)continu te meten. Daarom is vormgeving belangrijk. De glazen buisjes moeten makkelijk te verwisselen zijn en daarbij geen verontreiniging introduceren. Daarnaast zorgt een slimme plaatsing van connectoren dat het apparaat makkelijk in een bestaande situatie toe te passen is.

Samenwerking tussen alle partijen

KWR en Milispec hebben het prototype instrument reeds getoond op de Waterbeurs en Horticontact beurs en er is reeds veel belangstelling van waterbedrijven en de land- en tuinbouw.

Wij zijn geen wetenschappers op het gebied van waterkwaliteit, maar we hebben wel heel goede engineers die alles weten op het gebied van het transport en behandeling van vloeistoffen. De kracht van een project als dit ligt dan ook in de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Onze passie voor technologie gaat goed samen met het innovatieve karakter van dit soort engineering projecten.

JIC Schotkoppeling beide zijden een JIC aansluiting

3D ontwerp JIC schotkoppeling

 

MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met onze Corporate Engineering Manager:

Mark van Bronswijk

Corporate Engineering Manager

+31 70 413 07 36
+31 6 110 172 33