NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact

Contact

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

 

WAT IS CO2 (KOOLSTOFDIOXIDE)?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde.

Voor de beeldvorming:

  • Een gemiddelde woning/huishouden (2,5 bewoners) produceert 4,7 ton CO2 per jaar (3 ton met gas en 1,7 ton elektra).
  • Om 1 ton CO2 te absorberen op natuurlijke wijze zijn er 50 volwassen bomen nodig.
  • Met 1 ton CO2 kun je 250.000 ballonnen vullen.

1 ton CO2 ziet eruit als…

  • 500 CO2 brandblussers
  • Een luchtballon van 200 m3
  • 125 m3 cola


CO2 molecuul

Wat is een CO2 footprint en waarom een CO2 footprint?

Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Met de CO2 footprint maakt Teesing inzichtelijk hoeveel CO2 zij uitstoot tijdens de bedrijfsvoering. Door de footprint is eenvoudig te zien waar de CO2 uitstoot gereduceerd kan worden. Reductie van de CO2 uitstoot resulteert in kosten besparing.
In de berekening is scope 1 en scope 2 d.w.z. het gas- en elektriciteitsverbruik van het pand alsmede het zakelijke vervoer meegenomen. Scope 3, het woon-werkverkeer is hierbij uitgesloten. De doelstelling van Teesing is, om steeds meer factoren van de verschillende scopes inzichtelijk te maken.
Onder scope 1 valt het gasverbruik van het pand en de emissies van het eigen wagenpark.
Onder scope 2 valt het verbruik van elektriciteit, zakelijke vervoer (lucht, weg, OV).
Teesing berekent de CO2 uitstoot aan de hand van het aantal FTE’s. De footprint over 2017 geeft een forse daling van de CO2 uitstoot van 6,41 ton CO2 per FTE naar 3,33 ton CO2 per FTE.
Reden voor deze sterke daling is onder andere de inkoop van Ecostroom. De herkomst van Ecostroom is voor 99,96% uit wind en 0,04% uit zon (bron: Eneco Stroometiket).

Scope 1

Het gasgebruik binnen Teesing wordt jaarlijks nauwlettend in de gaten gehouden en vergeleken met de voorgaande jaren en het gemiddelde verbruik van gelijkwaardige ondernemingen.

Binnen scope 1 vallen het aantal gereden kilometers met de zakelijke auto’s.

Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s wordt gekeken naar auto’s met een lagere emissie zoals hybride en elektrische voertuigen.

Scope 2

Het elektriciteitsverbruik is iets gedaald ten opzichte van 2017.

In 2018 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Skype en video conferencen om het aantal zakelijke kilometers  zoveel mogelijk te beperken.

Door de introductie van het nieuwe database systeem, is er meer internationaal gereisd om het systeem te integreren bij de overzeese vestigingen en medewerkers te scholen. De verwachting is dat ook in 2019 meer intercontinentaal gereisd zal worden.

Sinds de introductie van de NS Business OV kaart  in 2015 maken steeds meer  medewerkers gebruik van het OV voor zakelijke doeleinden. Toch is er in 2018 meer gebruik gemaakt van de ter beschikking staande bedrijfswagen voor zakelijk vervoer. Daardoor blijft het effect van het gebruik van de OV kaart beperkt.  Promoten van de NS Business OV kaart  blijft een punt van aandacht.
Vergelijking footprints


Bedrijfsdoelen voor 2018-2019:

CO2 verlagende maatregelen:
1. Het gebruik van de OV kaart op regelmatige basis onder de aandacht brengen bij het personeel.
2. Continue stimuleren van het gebruik van Skype en video conferencing.
3. Het nieuwe rijden introduceren en promoten .
4. Stimuleren om het elektronische apparatuur uit te schakelen in plaats van op stand-by/bespaarmodus te laten staan.Carla Jansen

Executive Assistant & CSR Coordinator

+31 70 413 07 41