Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

快速接頭 - 單截斷 - 單截斷快速接頭 - 快接母頭 - 單閉式 - 母螺紋

單截斷快速接頭用法是公頭沒有閥門,而母頭有閥門。當連接斷開時,流量會停止。

共有 189 個結果

訂購於:

3D

2D

48650300

QDC Single Shut-Off Fem. G1/8 Brass NBR 50KAIW10MPXS

數量:

3D

2D

48650400

QDC Single Shut-Off Fem. G1/4 Brass NBR 50KAIW13MPXS

數量:

3D

2D

48659400

QDC Single Shut-Off Fem. G1/8 Brass Ni Pl. NBR 50KAIW10MPNS

數量:

3D

2D

48659405

QDC Single Shut-Off Fem. G1/4 Brass Ni Pl. NBR 50KAIW13MPNS

數量:

3D

2D

48671500

QDC Single Shut-Off Fem. G1/4 Steel Ni Pl. NBR 33KAIW13SPN

數量:

3D

2D

48672000

QDC Single Shut-Off Fem. G3/8 Steel Ni Pl. NBR 33KAIW17SPN

數量:

3D

2D

48672500

QDC Single Shut-Off Fem. G1/2 Steel Ni Pl. NBR 33KAIW21SPN

數量:

3D

2D

48690400

QDC Single Shut-Off Fem. G1/4 Steel Ni Pl. NBR 34KAIW13SPN

數量:

3D

2D

48690450

QDC Single Shut-Off Fem. G3/8 Steel Ni Pl. NBR 34KAIW17SPN

數量:

3D

2D

48690500

QDC Single Shut-Off Fem. G1/2 Steel Ni Pl. NBR 34KAIW21SPN

數量:

3D

2D

48695100

QDC Single Shut-Off Fem. NPSF3/8 Brass NBR 37KAIN17MPX

Obsolete
Please contact our sales for more information.
Tel: +31 70 413 07 50

3D

2D

48695120

QDC Single Shut-Off Fem. NPSF1/2 Brass NBR 37KAIN21MPX

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品