Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

決定您的第一項選擇

快速接頭 - 雙閉式

Rectus雙閉式快速接頭:在雙閉式系列中,在連接斷開之後,內部流體會在公頭與母頭兩端停止。流體仍在兩端的管材內且壓力維持不變,不會洩漏。

共有 1328 個結果

訂購於:

3D

2D

48999890

QDN Double Shut-Off Fem. G3/8 Brass Ni Pl. NBR 73SBIW17MPN

數量:

3D

2D

48999915

QDC Double Shut-Off Fem. G3/4 Brass Ni Pl. NBR 75KBIW26MPN

數量:

3D

2D

48999920

QDN Double Shut-Off Fem. G3/4 Brass Ni Pl. NBR 75SBIW26MPN

數量:

3D

2D

48999930

QDC Double Shut-Off Fem. G1 Brass Ni Pl. NBR 76KBIW33MPN

數量:

3D

2D

48999940

QDN Double Shut-Off Fem. G1 Brass Ni Pl. NBR 76SBIW33MPN

數量:

3D

2D

48999945

QDN Double Shut-Off Fem. G1 1/2 POM EPDM 77SBIW48DEX

數量:
tcp-47505163

QDC Double Shut-Off Pan-Mnt 9x12mm SS316L FPM 25KBKS12EVXS_79 Cleaned & Packed

數量:
tcp-47552500

QDN Double Shut-Off Pan-Mnt 9x12mm SS316L FPM; 25SBKS12EVXS_79 Cleaned & Packed

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品