Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

決定您的第一項選擇

快速接頭 - 雙閉式

Rectus雙閉式快速接頭:在雙閉式系列中,在連接斷開之後,內部流體會在公頭與母頭兩端停止。流體仍在兩端的管材內且壓力維持不變,不會洩漏。

共有 1346 個結果

訂購於:

3D

2D

17070990

QDC With Valve Pan-Mnt Serto Conn. Tube 4mm_G1/8 Steel Seal NBR X-VTC2-SG,4

數量:

3D

2D

17071010

QDC With Valve Mount Serto Conn. Tube 5mm_G1/8 Steel Seal NBR X-VTC2-SG,5

數量:

3D

2D

17071030

QDC With Valve Mount Serto Conn. Tube 6mm_G1/8 Steel Seal NBR X-VTC2-SG,6

數量:

3D

2D

43742005

快速接頭 母牙 1/4NPT 不鏽鋼316Ti S-VEAC4-1/4 NPSi

數量:

3D

2D

43743005

快速接頭 母牙 3/8NPT 不鏽鋼316Ti S-VEAC6-3/8 NPSi

數量:

3D

2D

43744005

快速接頭 母牙 1/2NPT 不鏽鋼316Ti S-VEAC8-1/2 NPSi

數量:

3D

2D

43744635

快接公頭 母牙 1NPT 不鏽鋼316Ti S-VEC16-1 NPSi

數量:

3D

2D

43744655

快速接頭 母牙 G3/4 不鏽鋼316 S-VHC12-G3/4i

數量:

3D

2D

43744675

快速接頭 母牙 G1 不鏽鋼316 S-VHC16-G1i

數量:

3D

2D

43744695

快速接頭 母牙 G1 1/4 不鏽鋼316 S-VHC20-G1 1/4 i

數量:

3D

2D

43744715

快速接頭 母牙 G1/4 不鏽鋼316 S-VHC4-G1/4i

數量:

3D

2D

43744735

快速接頭 母牙 G3/8 不鏽鋼316 S-VHC6-G3/8i

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品