Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 169 個結果

訂購於:

3D

2D

70102000

Tubing LDPE OD4mm_ID2mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

70106000

Tubing LDPE OD5mm_ID3mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

70108000

Tubing LDPE OD6mm_ID4mm WT1mm Transparent

數量:

3D

2D

70108050

Tubing LDPE OD6mm_ID4mm WT1mm Naturel

數量:
70108200

Tubing LDPE OD6mm_ID4mm WT1mm Black

數量:

3D

2D

70110000

Tubing LDPE OD6,35mm_ID4,35mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

70110033

Tubing LDPE OD10mm_ID7mm WT1,5mm Black

數量:

3D

2D

70110063

Tubing LDPE OD10mm_ID8mm WT1mm Red

數量:

3D

2D

70110083

Tubing LDPE OD10mm_ID8mm WT1mm White

數量:

3D

2D

70110183

LDPE管 OD6,35mm_ID4,35mm_WT1,5mm 100m

數量:

3D

2D

70110203

Tubing LDPE OD6mm_ID4mm WT1mm B,

數量:

3D

2D

70110233

Tubing LDPE OD6mm_ID4mm WT1mm R,

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品