Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 169 個結果

訂購於:

3D

2D

79200800

PVDF Tubing OD12_ID10 WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

79201000

PVDF Tubing OD12_ID9 WT1,5mm Naturel

數量:

3D

2D

79205000

PVDF Tubing OD16_ID13 WT1,5mm

數量:

3D

2D

79211900

PFA Tubing OD1,6mm_ID0,5mm WT0,55mm

數量:

3D

2D

79211940

PFA Tubing 1/8 (OD3,2_ID1,6mm WT0,8mm)

數量:

3D

2D

79211950

PFA Tubing OD6mm_ID4 WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

79212000

PFA Tubing 1/4 (OD6,35_ID3,96mm WT1,2mm)

數量:

3D

2D

79212005

PFA Tubing 1/4 (OD6,35_ID3,18 WT1,6mm)

數量:

3D

2D

79212020

PFA管 OD6_ID3_WT1.5 本色 100m

數量:

3D

2D

79212100

PFA Tubing OD8mm_ID6mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

79212130

PFA Tubing OD10mm_ID8mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

79212140

PFA Tubing OD12mm_ID9mm WT1,5 Nature

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品