Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 169 個結果

訂購於:

3D

2D

71108000

Tubing PA 6 OD5mm_ID3mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

71110000

Tubing PA 6 OD6mm_ID4 WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

71110220

Tubing PA 6 OD6mm_ID4 WT1mm Black

數量:

3D

2D

71112000

Tubing OD6,35mm_ID4,35mm_WT1mm PA 6 Natural

數量:

3D

2D

71114000

Tubing PA 6 OD8mm_ID6 WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

71118000

Tubing PA 6 OD10mm_ID8mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

71119200

Tubing PA 6 OD10mm_ID7mm WT1,5mm Naturel

數量:

3D

2D

71120000

Tubing PA 6 OD12mm_ID10mm WT1mm Naturel

數量:

3D

2D

71121600

Tubing PA 6 OD12mm_ID9mm WT1,5mm Naturel

數量:

3D

2D

71126000

PA管 B OD15_ID12_WT1,5 本色 PA 6 尼龍管

數量:

3D

2D

72110600

Tubing PA 6 OD6mm_4mm WT1mm Red

數量:

3D

2D

72110800

Tubing PA 6 OD4mm_2mm WT1mm Naturel

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品