Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 166 個結果

訂購於:

3D

2D

73107510

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID6x3mm

數量:

3D

2D

73107515

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID6x4mm

數量:

3D

2D

73107520

RAUCLAIR-E ODxID 7x4mm (400m)

數量:

3D

2D

73107525

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID8x4mm

數量:

3D

2D

73107530

RAUCLAIR-E ODxID 7x5mm (700m)

數量:

3D

2D

73107535

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID8x5mm

數量:

3D

2D

73107540

RAUCLAIR-E ODxID 9x5mm (500m)

數量:

3D

2D

73107545

Hose PVC Transparent RAUCLAIR-E ODxID8x6mm

數量:

3D

2D

73107550

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID9x6mm

數量:

3D

2D

73107555

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID10x6mm

數量:

3D

2D

73107560

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID10x7mm

數量:

3D

2D

73107565

RAUCLAIR-E ODxID 11x7mm (400m)

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品