Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 169 個結果

訂購於:

3D

2D

73107560

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID10x7mm

數量:

3D

2D

73107565

RAUCLAIR-E ODxID 11x7mm (400m)

數量:

3D

2D

73107570

RAUCLAIR-E ODxID 11x8mm (300m)

數量:

3D

2D

73107575

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID12x8mm

數量:

3D

2D

73107580

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID12x9mm

數量:

3D

2D

73107585

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID13x9mm

數量:

3D

2D

73107590

RAUCLAIR-E ODxID 13x10mm (250m)

數量:

3D

2D

73107595

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID14x10mm

數量:

3D

2D

73107600

RAUCLAIR-E ODxID 16x10mm (150m)

數量:

3D

2D

73107605

RAUCLAIR-E ODxID 15x12mm (150m)

數量:

3D

2D

73107610

RAUCLAIR-E ODxID 16x12mm (150m)

數量:

3D

2D

73107615

RAUCLAIR-E ODxID 18x12mm (100m)

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品