Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳
軟管與管材 - 塑膠管

塑膠管:在這你可以找到所有材質的塑膠管,像是 LDPE、FEP、PA、PFA、PTFE、PU、PUR、PVC 和 PVDF。Teesing提供許多不同尺寸、形狀、捲繞成型的管件。和我們的業務工程師討論時,將根據您的應用選擇最適合的管件和相關的連接應用。

共有 169 個結果

訂購於:

3D

2D

73107680

Hose PVC Transparant RAUCLAIR-E ODxID30x22mm

數量:

3D

2D

73107685

RAUCLAIR-E OD31_ID25 50m

數量:

3D

2D

73107690

RAUCLAIR-E OD33_ID25 50m

數量:

3D

2D

73107695

RAUCLAIR-E OD33_ID27 25m

數量:

3D

2D

73107700

Hose PVC Transparent RAUCLAIR-E ODxID38x30mm

數量:

3D

2D

73107705

RAUCLAIR-E OD40_ID32 25m

數量:

3D

2D

73107710

RAUCLAIR-E OD42_ID35 25m

數量:

3D

2D

73107715

RAUCLAIR-E OD48_ID38 25m

數量:

3D

2D

73107720

RAUCLAIR-E OD50_ID40 25m

數量:

3D

2D

73107725

RAUCLAIR-E OD60_ID50 25m

數量:

3D

2D

73107730

RAUCLAIR-E OD70_ID60 25m

數量:

3D

2D

73500600

RAUFILAM-E OD62_ID50

數量:
商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品